Documents

Loading...

Probate record for Lorenz Lorentzen

Skifteforv. bemærkede, at der den 18. Novbr. s.a. er afholdt en Registreringsforretning i Boet efter den i Valby d. 17 Mai s.a. afdøde Lorenz Lorenzen ved hvilken Boets Eiendele er vurderede til 166 Kr. ?? at det er ?? Skifteforvalteren at Eieren af den Gaard i Valdby fra hvilken den afdøde har modtaget og hans efterlevende Enke fremdeles nyder Vederlag for ?? har Afdøde ?? og ligeledes vil han at ?? hans Enkes Begravelse naar Hun i sin tid ved Døden afgaar imod at erholde som Wederlag for ?? Vedtegninger Boets Eiendele. Da der efter anførte saaledes ikke kan blive Spørgsmaal om at udlægge Arv i Boet til den Afdødes Datter, idet nemlig de anførte Begravelsesomkostninger maa antages at ville overstige Wærdien af Boets Eindele forannævnte Skifteforw. at kunne ?kende at foretage videre ved Boet og at lade dette efter Enkens Begjæring forblive i hendes Besiddelse.

The probate councilor noticed that on November 18th has been made registration in the estate after the in Valby May 17th deceased Lorenz Lorenzen whit whom the belongings in the estate are evaluated to 166 Kr. ?? that it is ?? the probate councilor that the owner of the farm in Valdby from which the deceased has received and his leaved widow get allowances for ?? has the deceased ?? and he also wants that ?? the funeral of his widow when she passes away to be paid for ?? - ?? the belongings to the estate.


File namelorenz-lorentzen-1876-probate-record-1.jpg
File Size1.03m
Dimensions2071 x 4230
Linked toAne Margaretha Jacobsen; Lorentz Lorentzen